تالار زبانشناس

Went or did go?

چرا بجای اینکه بگه we went over there میگه we did go over there?


این تاپیک مربوط به درس« واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « مادر بزرگ »

2 Likes

We’d go over there = We would go over there

در این‌جا d’ به‌جای would استفاده شده و نه did

6 Likes

ممنون یعنی آینده در گذتشه رو داره میگه بله؟ چون در مورد گذشته کلا داره صحبت میکنه

2 Likes

یجا توی قسمت سوال و جواب درس میگه
Yes he probably did eat cake
اینطور گفتن بیشتر جنبه تاکیدی داره؟

1 Likes

بله، درسته، did این‌جا برای تاکیده

2 Likes