تالار زبانشناس

چرا بجای at the moment از now استفاده نشده؟؟؟

?Where is he at the moment


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک »

1 Likes

از نظر معنایی تفاوتی ندارن. now و at the moment می‌تونن به‌جای همدیگه استفاده بشن

5 Likes