تالار زبانشناس

Marriedو get married

چ موقع married و چ موقع get married استفاده میکنیم؟
زمان این جمله چیست و فعل آن کدام هست؟
They are married


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

سلام دوست عزیز
ازدواج کردن :get married
متاهل:married
انها ازدواج کرده اند :They are married
فعله past

3 Likes