تالار زبانشناس

معنی جمله ی زیر چیه؟

was she on her own when she was robbed?

در ارتباط با جمله ی بالا کدوم معنی درسته:
۱.آیا زمانی که او ربوده شد، تنها بود
۲.آیا زمانی که از او دزدی شد، او تنها بود

2 Likes

سلام… rob زمانی به کار میره که چیزی از کسی دزدیده شده باشه (دستبرد زدن).
اگه جمله ی اول مد نظر بود باید کلمه kidnap به کار میرفت، یعنی آدم ربایی.
پس به نظرم جمله ی دوم درسته.

3 Likes