تالار زبانشناس

چرا حال ساده ؟؟؟؟

King Duncan comes for dinner and sleeps at Macbeth’s castle. When Duncan is asleep, Lady Macbeth tells Macbeth to kill him

چرا افعال بعد از when بصورت حال ساده بیان شده در حالیکه باید گذشته ساده بیان میشد.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

کل فضای داستان در زمان حال بیان شده. بعضی وقتها نمایشنامه ها بجای اینکه با زمان گذشته روایت بشن با زمان حال گفته میشن. توی داستان های فارسی هم همینطوره.

مثلا میگیم وقتی پادشاه خوابیده، زن مکبپ بهش میگه بکشیمش …

( انگار ما وسط داستان هستیم و شاهد همه چیز… پس زمان حال استفاده میشه)

1 Likes