تالار زبانشناس

ارزیابی من نفرت انگیز 3

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « من نفرت انگیز 3 » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
لهجه: امریکن نمره: 6.3 از 10 گرو که به همراه سه دخترش ، زندگی جدیدی را با لوسی آغاز کرده، قصد دارد تا تمام شرارت های پیشین خود را کنار بگذارد و به زندگی اش بطور عادی ادامه دهد. همه چیز به خوبی پش می رود تا اینکه سر و کله برادر دوقلواش درو که بسیار دلرباتر، خوش قیافه تر و موفق تر از گرو است پیدا میشود و این دو برادر با هم همراه میشوند تا آخرین شرارتشان را انجام بدهند…
سطح: 2

عالیه اما بعضی جاهایش خوب ترجمه نشده