تالار زبانشناس

جمله سازی کنیم؟

آیا باید با کلمات جدیدی که یاد میگیریم خودمون جمله یا عبارت بسازیم؟

1 Likes

یکی از بهترین روش ها برای یادگیری کلمات و به یاد موندن اون کلمه بهتره جمله سازی کنیم و اون کلمه رودر جملات متفاوت قرار بدیم تا بهتر تو حافظمون بمونه😊

1 Likes