تالار زبانشناس

Had disappeared زمان

It had disappeared دقیقا چه زمانیه و چرا اینجا از این زمان استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

زمان گذشته کامل هست …

2 Likes