تالار زبانشناس

سلام برای جمله ی all is found از چه گرامری استفاده شده اخه found گذاشته اس اما از فعل کمکی is استفاده شده🤔


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 02 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « منجمد 2 »

فعل
Tobe
بعلاوه شکل سوم فعل مجهول درست میکنه که
Is
فعل توبی محسوب میشه
Is found
پیدا شد

1 Likes