تالار زبانشناس

سلام منظور ازThat's how mad I was چیه

You won’t let me do anything I want to do.” I said. “I guess I’ll run away.” That’s how mad I was


این تاپیک مربوط به داستان« خیلی عصبانی بودم! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »

اینکه چقدر دیوانه بودم

یعنی
اونقدر عصبانی بودم

2 Likes

مرسی خیلی ممنون فقط I guess I’ll run awayهم نفهمیدم

من حدس میزنم که باید فرار کنم

1 Likes