تالار زبانشناس

ینی چی این وسط میگه I'm afraid 🤔

Well that’s it for this lesson I’m afraid. I hope that you’ve learned a couple of new pronunciation tips and that you are feeling more confident and sounding more natural when you’re using English.


این تاپیک مربوط به درس« سه تکنیک ساده برای تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « mmmEnglish » سرفصل: « تلفظ خود را با اما بهبود ببخشید »

1 Likes

عبارت I’m afraid بجز ترسیدن به معنی ابراز تاسف بکار میره. زمانی که بخواهیم محترمانه اعلام کنیم که درباره چیزی متاسف هستیم، از این عبارت استفاده می کنیم.

I’m afraid I disagree with you .

متاسفم [متاسفانه]، با شما مخالف هستم.

4 Likes

I’m afraid
معانی مختلف داره مثلا ترسیدم، متاسفم، ببخشید که ناامیدت میکنم ، متاسفانه مخالفم، مخالفم

3 Likes