تالار زبانشناس

تصحیح و ویرایش متن

She’s causing a problem for the business. so, a drag. Sometimes we use a drag when we talk about personality. Somebody… describe someone. if you say he is such a drag or he is a drag, in that situation, it means not fun… not fun.

او برای کسب‌وکار مشکلی ایجاد می‌کند. پس، مانع پیشرفت. گاهی وقتی می‌خواهیم از خصوصیات کسی حرف بزنیم از مانع پیشرفت استفاده می‌کنیم. کسی. توصیف کسی. اگر می‌خواهید بگویید او (مذکر) مانع پیشرفت است یا او (مؤنث) مانع پیشرفت است، در آن وضعیت، یعنی شوخ نیست. شوخ نیست
در متن فوق she صحیح است


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت »

سلام
خیلی ممنون از اطلاع‌رسانیتون، مثل این‌که ترجمه اشتباه شده
در اولین فرصت اصلاح می‌شه

3 Likes

سلام
ترجمه‌ی این درس اصلاح شد دوست عزیز

2 Likes