تالار زبانشناس

استفاده از صفت baby برای ducklings

Five pretty, yellow baby ducklings came out.

مگه ducklings به معنی بچه اردک نیست؟
چرا برای اون از صفت baby (بچه) استفاده شده.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

جوجه اردک ناز .
پنج تا جوجه اردک خوشگل زرد و (توپولو با نمک ) بیرون اومدند.

3 Likes

یه جورایی معنی جوجه اردک کوچولو رو میده

2 Likes

تقریبا معنی جوجه اردک کوچولو و بامزه رو میده

1 Likes