تالار زبانشناس

آخرین جمله متن

معنی جمله Don’t you think that it is just like me? رو متوجه نشدم آخرین جمله هستش

======================
این تاپیک مربوط به درس «Weather by Gina» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۴»)