تالار زبانشناس

درس «شنل قرمزی»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس شنل قرمزی ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بچه گانه» فصل «بسته ی دوم» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

در این درس گویندهseeرا تلفظ میکند اما در متن visitنوشته شده که اشتباه است؛ شکل صحیح جمله:
One day little red ridding hood went to see her granny
سعی کردم از قسمت editتصحیح کنم ولی بلد نبودم

2 Likes