سوال درباره لهجه

سوال درباره لهجه
0

#1

لهجه درس بریتیش است یا امریکن؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

جناب آقای ملوین هیز اهل بریتانیا هستند.