در درس بالش پری اینو چجوری تلفظ میکنه؟

What did you do today?"


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 پسندیده