تالار زبانشناس

Wait until you taste the food." ترجمه نشده

یک خط مونده به آخر قسمت دوم ترجمه نشده،،،،، معنی جمله میشه " صبر کن تا مزه ی غذا رو بچشی"

======================
این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان قهرمانان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

ممنون. ترجمه اضافه شد و در آپدیت بعدی درسها لحاظ میشه.

1 Likes