تالار زبانشناس

درس «پیامی برای آینده»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس پیامی برای آینده ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «پیغامی برای آینده» مراجعه بفرمایید.

1 Likes