ترجمه کلمه settle

ترجمه کلمه settle
0

#1

سلام معنی کلمه در دیکشنری با ترجمه متن کمی تفاوت داره این کلمه در متن درس چگونه ترجمه میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «خروس، اردک و پری دریایی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

Settle the matter اصطلاحه به معنی حل و فصل کردن موضوع