تالار زبانشناس

درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بچه گانه» فصل «بسته ی سوم» مراجعه بفرمایید.

2 Likes

سلام خدمت دوستان زبانشناسان درکل درس عجیب و غریب وپرچالشی است

4 Likes