All the better to eat you with"

دلیل کاربرد واژه all تو این جمله و with آخر جمله چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شنل قرمزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

5 پسندیده