کلمه های داخل لاینتر رو چه جوری دوباره مرور کنیم

کلمه های داخل لاینتر رو چه جوری دوباره مرور کنیم
0

#1

چه جوری میتونم لاینتر برنامه رو پبدا کنم منظورم دیدن همه اون کلماتیه که داخل لاینتر هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

اینجا رو بخونین: