تالار زبانشناس

گرامر این جمله چیست

To behave is to act in a particular way.

چرا بعد از is واژه to امده


این تاپیک مربوط به « واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « زنگوله ی سگ »

2 Likes

BE + INFINITIVE is used

 1. to convey orders or instructions (you are to stay here until we return = he must…),
  اینجا وایسا تا ما برگردیم
  باید اینجا وایسی تا ما برگردیم

 2. to convey a plan (She is to be married next month).
  قراره ماه بعد ازدواج کنه.

4 Likes

ددوست خوبم میشه توضیح بیشتری بدهید من هنوز متوجه نمیشم

2 Likes

سلام
حتما
دو کاربرد آمدن مصدر با to بعد از فعل to be

 1. برای بیان دستور یا دستورالعمل است.
  2.برای بیان یک برنامه است که قرار است در آینده حادث شود. به مثالهای که در پست قبلی آورده شد حتما رجوع بفرمایید.
2 Likes