تالار زبانشناس

اصطلاح تبعید کردن

در جمله زیر دقیقا اصطلاح تبعید کردن چی میشه؟

The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

سلام
sends Romeo away > یعنی رومئو رو تبعید کرد
Send away > یعنی تبعید کردن

1 Likes