Squawked the eagle

نقش squawked چیست?

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

فریاد زدن …جیغ کشیدن که با این نوشتاری که شما فرمودید برای پرندگان هست عقاب جیغ کشید …و با این نوشتار برای حیواناتی مثل موش و … squeaked
بعضا معنی شاکی شدن هم میده … که اینجا بیشتر به همین معنیه

1 پسندیده

ممنون.اما من نقشش رو پرسیدم نه معنیش.
اگه نقشش فعله پس چرا قبل از فاعل اومده?

بعد از نقل قول معمولا جای فعل و فاعل عوض میشه.

1 پسندیده

اگر دقت کرده باشید جمله گفته : Ha! I Told you بعد این جیغ زدن اومده اینجا چون قبلش جمله گفته شده …من به شما گفتم …جیغ کشیده شد توسط عقاب …حالت نقل قول رو داره در حقیقت جمله قبل فعل و فاعل مشخص شده مثل
I go to park…said sara
توو انگلیسی همچین چیزهایی زیاده ولی توو فارسی نداریم …و اینجام فعل گذشته حالت نقل قول و درسته یعنی نقشش همون فعل هست

ممنون از پاسخ گویی تون.