تالار زبانشناس

Move your issues off the road

سلام
Move your issues off the road!در ترجمه نوشته شده نژادتو از جاده ببر بیرون ولی issue در دیکشنری به معنی نژاد ننوشته شده
دقیقا چه معنی میده این عبارت؟


این تاپیک مربوط به بخش« 1بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « عصر یخبندان »

4 Likes

خودتون ببینید یکی از معانیش همین هست
معنی هر لغت با توجه به نقشی که در جمله میگیره و عبارتی که در اون قرار داره ، متفاوته

7 Likes

سلام
با توجه به مفهوم فیلم و هیکل گنده فیل که جاده رو بند آورده و مشکل برای دیگران ایجاد کرده. میشه استنباط کرد منظورش اینه که
از سر راه بکش کنار

Move your issues off the road” = Get out of the way, you’re disturbing everybody with your attitude

7 Likes