Move your issues off the road

سلام
Move your issues off the road!در ترجمه نوشته شده نژادتو از جاده ببر بیرون ولی issue در دیکشنری به معنی نژاد ننوشته شده
دقیقا چه معنی میده این عبارت؟


این تاپیک مربوط به بخش« 1بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « عصر یخبندان »

4 پسندیده

خودتون ببینید یکی از معانیش همین هست
معنی هر لغت با توجه به نقشی که در جمله میگیره و عبارتی که در اون قرار داره ، متفاوته

7 پسندیده

سلام
با توجه به مفهوم فیلم و هیکل گنده فیل که جاده رو بند آورده و مشکل برای دیگران ایجاد کرده. میشه استنباط کرد منظورش اینه که
از سر راه بکش کنار

Move your issues off the road” = Get out of the way, you’re disturbing everybody with your attitude

7 پسندیده