تالار زبانشناس

I'm saying or I say

سلام
I mean you know what I’m saying
چه فرقی داره بگیم I say


این تاپیک مربوط به بخش« 1بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « عصر یخبندان »

1 Likes

say فعله
am are is همیشه بعد از
بگیره ing باید
که به زمان حال استمراری بشه
I say هم یعنی میگم
I’m saying دارم میگم یا درحال گفتنم

5 Likes