تالار زبانشناس

آیا کلمه womenدر این جمله درسته یا اشتباه تایپیه؟

At the restaurant, he meets a beautiful women.


این تاپیک مربوط به « مرد چاق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « مرد چاق »

1 Likes

سلام اشتباه تایپی هست باید یک زن می بود چون کلمه aبکار برده پس درستش woman ,هست

4 Likes