Overwhelmed

Overwhelmed
0.0 0

#1

معادل overwhelmed چیه ؟
توی دیکشنری کمبریج نوشته:
if a feeling or situation overwhelms someone it has an effect that is too strong or extreme


#2

این کلمه معانی متعددی داره. باید جمله رو بیارید.
بهترین چیزی که الان می تونم بگم:
گیج و سردرگم


#3

نزدیک ترین معنی بهش همون (پوکیدن) خودمونه :smile: