تالار زبانشناس

چرا with اومده ؟

سلام ممنون میشم اگه بگین توی جمله های زیر with چه معنایی داره
With nothing left to give
He is still angry with Romeo
مگه with معنی «با» نمیده
توی این جمله ها چی معنی میشه ؟

1 Likes

سلام
کلمه with گاهی ب معنای “ب خاطر همچین شرایطی…” استفاده میشه

5 Likes

سلام
تا جایی که میدونم در جمله اول یه جورایی معنی ‘در حالیکه’
میده
و در دوم ‘از’ .مثلا ما نمیگیم are angry from me به جاش with استفاده میکنیم.

2 Likes