تالار زبانشناس

درس «هیچ چیز تصادفی نیست»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس هیچ چیز تصادفی نیست ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «هیچ چیز تصادفی نیست» مراجعه بفرمایید.

1 Likes