تالار زبانشناس

Knock about

سلام

You and me two bachelors knocking about in the wild.
این فعل در این جمله چه معنی میده؟


این تاپیک مربوط به بخش« 2بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « عصر یخبندان »

1 Likes

یکی از معانی اون معاشرت کردن و مصاحبت کردن هست، که اینجا و با توجه به همین یک جمله باید مفهومش همین باشه

3 Likes

knock around/about:
to spend time somewhere, without doing anything very serious or important
وقت گذروندن
SYN hang around

On Saturdays I knock around with my friends.

We spent the day just knocking around the house.

3 Likes