تالار زبانشناس

Get o ...well?

We get on really well together.

سلام دوستان. معنی این جمله چیه؟


این تاپیک مربوط به « Track 6 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « Mindset for IELTS » : « Level 1 »

2 Likes

ما واقعا رابطه ی خوبی با هم داریم.

3 Likes

سلام
بله دقیقا همین میشه
Get on : have a good relationship

3 Likes