تالار زبانشناس

سلام تفاوت threat و threaten

در جمله زیر
He points the gun at Yuriko and threatens her.


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « حضانت فرزند - درسنامه اصلی »

4 Likes

سلام
من زیاد گرامری نیستم
وای threat اسم هست وthreaten فعل هست
که داره میگه: او اسلحه رو به سمت او گرفت و تهدیدش کرد. اینجا تهدید به صورت فعل استفاده شده است.

3 Likes