لهجه داستان مرد عنکبوتی

سلام لهجه داستان مرد عنکبوتی بخش زیبوک زبانشناس چیست بریتیش یا آمریکایی ممنون

3 پسندیده

سلام بریتیش هست دوست خوبم

4 پسندیده