تالار زبانشناس

کمک بابت ترجمه متن درس زندگی با خرسها

he jumped feet first into a party lifestyleچجوری معنی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی با خرس‌ها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «زندگی با خرس‌ها»)

یعنی بدون درنگ خودش رو توی سبک زندگی مهمانی های شبانه انداخته بود.

فکر کنم تو فارسی اصطلاح مشابه داریم: با سر رفتن

1 Likes