تالار زبانشناس

مشورت کردن

جای خوبی اومدید.
روزی حداقل یک ساعت با اپ زبانشناس کار کنید.
در این تالار حداقل یک هفته حضور داشته باشید و پیام ها رو بخونید.
چند ساعتی وقت بگذارید و مطالب وبسایت زبانشناس رو بخونید.

بعد، راه خود بگویدت که چه باید کرد.

موفق باشید

1 Likes

سلام از مواردی که تو تگ language_learning_tips گفته شده استفاده کنید.

5 Likes