تالار زبانشناس

They struggled

معنی کلمه struggled توی این جملات
they struggled
most english student struggle and fail

معنیش میشه “تقلا کردن”

1 Likes

توی دیکشنری پیدا کردی؟
تقلا یعنیی چی؟

نه معنیشو میدونستم
تقلا یعنی دست و پا زدن

1 Likes

ببخشید معنی این میخوستم Are going to be
تمام معنی هاشو برام بگین اخ ای جی خیلی از این going استفاده میکنه خواستم بگم چه معانی میده