تالار زبانشناس

Let it slip

معنی؟،


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 02 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « پرندگان خشمگین »

1 Likes

خود slip میشه سر خوردن و لیز خوردن و از جا در رفتن و این چیزا. بعضی وقتا اینجوری اصطلاحی استفاده میشه، به معنی از دستم در رفت‌، یا بهترش، از زبونم در رفت‌، از دهنم پرید، حواسم نبود گفتم، و این چیزا.
این درس ترجمه هم داره دوست عزیز. به همون مراجعه کنین

5 Likes