تالار زبانشناس

سلام میشه بگین منظور از number one یاnumber twoچیه

so that’s success and failure means number one of course divorce but it also means number two that one or both partners(husband wife, girlfriend boyfriend) are very unhappy so that’s failure.


این تاپیک مربوط به « درس تفسیر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « شوهرانی با هوش احساسی بالا »

1 Likes