ترجمه ی لغت pussycat

این جمله به چه معناست؟

The pillow would purr like a

Pussycat


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 پسندیده

بچه گربه ، از دیکشنری داخل اپ هم می تونید کمک بگیرید

3 پسندیده

Purr like a Pussy cat
فکر می کنم به معنای " صدای خرخر مثل یه بچه گربه ملوس" باشه که اشاره به نحوه آرزو کردن بالش داره

the pillow would purr like a pussycat, would
… wish Alicia a good night
مثل بچه گربه ای ملوس خرخر می کرد، برای آلیس آرزوی یه شب خوب …

ترجمه صورت گرفته در متن با ترجمه تحت الفظی تفاوت دارد و برای بنده ابهام وجود دارد. اساتید محترم لطفا راهنمایی فرمایید.

4 پسندیده