تالار زبانشناس

ترجمه این متن چیه

. I turned to see a wiry warrior clad in sparkling scale and a green cape…


این تاپیک مربوط به « اولین مبارزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « اولین مبارزه »

1 Likes

همون طور که تو تاپیکهای دیگه خدمتتون عرض کردم میتونین از ترجمه خود درس استفاده کنین دوست خوبم

1 Likes

درس ترجمه نداره …

1 Likes

I turned to see
من برگشتم (به پشت نگاه کردن)تا ببینم
A wiry warrior
یه جنگجوی ورزیده(اندام ورزیده)
Clad in
ملبس بودن یا پوشیده بودن مثل
Dressed in
که پوشیده بود
زره پولکی شفاف و یه شنل سبز
من برگشتم و یه جنگجوی ورزیده که زره شفاف پلکانی یا پولکی و یک شنل شبز پوشیده بود رو دیدم

2 Likes