تالار زبانشناس

I'd better lose some weight

میشه درمورد ساختار این جمله توضیح بدید؟

I’d better lose some weight

و چرا بجای I weigh 60 kg از I weight 60 kg استفاده کردن؟ هر دو تاش میشه؟


این تاپیک مربوط به فصل« چند کیلویی؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با لونا » : « گرامر »

1 Likes

I’d مخفف i would هست و برای اینده استفاده میشه
مثلا اینجا میگه بهتره ی مقدار وزن کم کنم(در اینده)

2 Likes