زبانشناس مدرک میده؟؟

سلام میخواستم بدونم وقتی یادگیری مون تموم شد میتونیم از زبانشناس مدرک معتبری هم دریافت کنیم؟

4 پسندیده

سلام خیر مدرکی در کار نیست

5 پسندیده