تالار زبانشناس

What does “Ass-kicking” mean?


این تاپیک مربوط به درس« سریع و خشن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » دوره: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

1 Likes

معنی اصطلاحیش یعنی دهن کسی روسرویس کردن یا شکست دادن .حال کسی رو گرفتن

1 Likes