تصحیح کلمه

“Think of all the things you could do with golden eggs!”
در این جمله بعد از things you من can می شنوم نه could. ساختار جمله هم به نظرم با can تناسب بیشتری داره

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)