تالار زبانشناس

گفت و گو نداره

چرا اینیکی گفت و گو نداره


این تاپیک مربوط به فصل« شبیه سازی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان »

2 Likes