تالار زبانشناس

معنی قسمت برجسته شده

سلام
معنی قسمت برجسته شده رو متوجه نمی شم و چرا نویسنده از thank you استفاده کرده؟ یک کمی گیج شدم
میشه اگه کسی می تونه راهنمایی کنه؟
آیا این قسمت به statue اشاره داره یا به button؟

“Heni!” she screamed one last time, gnashing her teeth against the eye in frustration, and as she bit the eye, it depressed. “Depressed” is a word that often describes someone who is feeling sad and gloomy, but in this case it describes a secret button, hidden in a crow statue, that is feeling just fine, thank you.

1 Likes