لهجه خانوم در درس کارن یک گربه می گیرد چیه؟

داستان کارن یک گربه می گیرد در دوره مینی استوری استیو کافمن به لهجه بریتیشه درسته؟
درحالی که در توضیحات کل دوره نوشته بود لهجه امریکن

1 پسندیده

سلام دوستم خیر امریکن هستش

گوینده خانوم بریتیش هست لهجه شون

2 پسندیده

بله منم لهجه خانم گوینده رو میگم

2 پسندیده